ایمپلنت سینه – تاریخچه مختصر و توضیح

ایمپلنت سینه در اصل پروتزی است که جراح پلاستیک در سینه زن قرار می دهد. ایمپلنت در اصلاح فرم، اندازه و/یا احساس سینه‌های زن استفاده می‌شود. ایمپلنت به دلایل مختلفی قابل استفاده است. اولین مورد به عنوان بخشی از جراحی ترمیمی پس از ماستکتومی است. ایمپلنت سینه همچنین می تواند برای اصلاح نقایص شناختی یا به عنوان بخشی از جراحی تغییر جنسیت مورد استفاده قرار گیرد. به طور معمول آنها فقط برای یک زن هستند. اگر مردی نقص سینه یا قفسه سینه داشته باشد، به جای آن از ایمپلنت سینه ای استفاده می شود.

کاشت سینه در واقع از اواخر قرن نوزدهم وجود داشته است. اولین عمل جراحی توسط وینچنز چرنی در سال 1895 انجام شد تا عدم تقارن سینه یک زن را پس از برداشتن تومور اصلاح کند. رابرت گسورنی در سال 1889 آزمایشی با تزریق پارافین انجام داد، اما این به نتایج فاجعه‌باری منجر شد. در طول 50 سال بعد، مواد مختلفی در ساخت ایمپلنت‌ها از جمله غضروف گاو، عاج و دیکورا مورد استفاده قرار گرفت.

در اواسط قرن بیستم، پس از آزمایش های فراوان، اولین ایمپلنت سینه نمکی ساخته و به عنوان یک وسیله پزشکی معرفی شد. ایمپلنت سینه می تواند در یکی از سه نوع مختلف باشد. این انواع با مواد پرکننده متمایز می شوند. ایمپلنت های سالین دارای پوسته سیلیکونی هستند که با محلول نمکی پر شده است. ایمپلنت‌های سالین برای امکان استفاده از روش جراحی که شامل بریدگی‌های کمتر در طول جراحی ایمپلنت است، ساخته شدند. ایمپلنت های سیلیکونی دارای پوسته سیلیکونی هستند که با ژل سیلیکون پر شده است. ایمپلنت‌های سیلیکونی قوی‌تر و بادوام‌تر هستند، اما نیاز به برش‌های بزرگ‌تری در طول جراحی دارند. همچنین ایمپلنت های "ترکیب جایگزین" وجود دارند که از مواد پرکننده مانند روغن یا سویا استفاده می کنند. این نوع ایمپلنت‌ها معمولاً مورد استفاده قرار نمی‌گیرند و معمولاً توسط پزشکان توصیه نمی‌شوند، زیرا مواد کمی مشکوک‌تر هستند.

روش جراحی برای ایمپلنت سینه می تواند ساده و نه چندان تهاجمی باشد یا می تواند یک جراحی طولانی با زمان بهبودی وحشتناک باشد که به ساختار موجود سینه بستگی دارد. پنج نوع برش وجود دارد که می توان از آن استفاده کرد: زیر پستانی، پری آرئولار، ترانس آگزیلاری، ترانس نافی و ترانس شکمی. این برش ها فواید و ریزش های متفاوتی دارند، بنابراین نوع برش توسط جراح عمل بر اساس وضعیت فعلی سینه ها تعیین می شود.

ایمپلنت‌های سینه پروتزهای پزشکی هستند که می‌توانند برای اصلاح نقص‌های شناختی، بازسازی سینه پس از ماستکتومی یا کمک به جراحی تغییر جنسیت استفاده شوند. این ایمپلنت ها بیش از 100 سال است که وجود داشته اند و با گذشت زمان به سه نوع اصلی تبدیل شده اند. بر اساس وضعیت فعلی سینه ها و اینکه کدام یک از پنج نوع برش در طول عمل جراحی استفاده شده است، ممکن است این جراحی دارای دشواری باشد.

در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر از سایت ما دیدن فرمایید : پروتز سينه دكتر رحمانی https://www.facebook.com/v5.0/plugins/share_button.php?app_id=225951590755638&channel=https%3A%2F%2Fstaticxx.facebook.com%2Fx%2Fconnect%2Fxd_arbiter%2F%3Fversion%3D46%23cb%3Df0b7f5428a49dd379%26domain%3Dlipo-maticiran.webnode.page%26is_canvas%3Dfalse%26origin%3Dhttps%253A%252F%252Flipo-maticiran.webnode.page%252Ff76eaa1136670dd3e%26relation%3Dparent.parent&container_width=810&href=https%3A%2F%2Flipo-maticiran.webnode.page%2Fl%2Fa%25db%258cm%25d9%25belnt-s%25db%258cnh-tar%25db%258ckh%25da%2586h-mkhtsr-w-twd%25db%258ch%2F&layout=button&locale=en_US&sdk=joey&size=largehttps://platform.twitter.com/widgets/tweet_button.2f70fb173b9000da126c79afe2098f02.en.html#dnt=false&id=twitter-widget-0&lang=en&original_referer=https%3A%2F%2Flipo-maticiran.webnode.page%2Fl%2Fa%25db%258cm%25d9%25belnt-s%25db%258cnh-tar%25db%258ckh%25da%2586h-mkhtsr-w-twd%25db%258ch%2F&size=l&text=%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%BE%D9%84%D9%86%D8%AA%20%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%87%20-%20%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DA%86%D9%87%20%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%B1%20%D9%88%20%D8%AA%D9%88%D8%B6%DB%8C%D8%AD%20%3A%3A%20lipo%20maticiran&time=1713191003479&type=share&url=https%3A%2F%2Flipo-maticiran.webnode.page%2Fl%2Fa%25db%258cm%25d9%25belnt-s%25db%258cnh-tar%25db%258ckh%25da%2586h-mkhtsr-w-twd%25db%258ch%2F&via=webnode

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *